Ayıplı Mal Karşısında Tüketicinin Sahip Olduğu Haklar

Ayıplı mal 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 4.maddesine göre şöyle tanımlanmıştır:

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik ve ya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis ve ya kullanım amacı bakımından değerini ve ya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan ve ya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir”

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi ve ya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malin neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.

Ayıplı mal satın alan bir tüketici ücretsiz onarım yaptırabileceği gibi değişim, indirim ve iade gibi haklara da sahiptir.
Garanti belgesi olmayan bir üründe sorun çıktığı zaman tüketicinin bir hakkı yokmuş zannedilmektedir. Garanti belgesi olmasa da Kanun tüketiciye iki yıl içinde bu haklarını kullanma imkânı vermiştir. Belgenin olmaması hak kaybına yol açmaz. Önemli olan, üründeki sorunun bir kullanım hatası sebebiyle oluşmaması ve bu hakların iki yıllık süre içinde kullanılmasıdır.

Tüketici, iki yıllık yasal sürenin ilk altı ayında başvurursa, satıcı ya da üretici, teslim sırasında malda bir sorun olmadığını ispat etmek zorunda kalır. Şayet, tüketici ilk altı aydan sonra başvurursa, bu durumda teslim sırasında üründe bir sorun olduğunu ispat etmek zorunda kalacak taraf tüketici olur. Ayrıca, satıcının internet üzerinden ya da işyeri dışında bir şekilde tüketiciye ulaşarak yaptığı satışlarda Kanun, tüketiciye, 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın sözleşmeden cayma, yani ürünü iade edip yaptığı ödemeyi geri alma hakkı vermektedir.

Ayıplı mal satın alan bir kişinin öncelikle satıcıya bildirimde bulunarak iade, değişim, onarım ya da indirim taleplerinden hangisini kullanmak istediğini belirtmesi gerekir.

Aristo yayınevinden çıkan Tüketici Hukuku kitabı ile Ayıplı Mal Karşısında Tüketicinin Sahip Olduğu Haklar konusunda daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yorum Yap

*

Aristo YAYINEVİ Müşteri Hizmetleri 0 (212) 951 0581 Kapat