İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik’in amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını belirlemektir.

20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanan bu yönetmelik destek kapsamına giren işyerlerinin belirlenmesi, destek bedellerinin tespiti, ödenmesi, hizmetin alınacağı kurum ve kuruluşların belirlenmesi bakımından bilgilendirici niteli taşımaktadır.

Hasan Yıldız tarafından derlenen ve Aristo Yayınevi’nden çıkan 900 sayfalık Güncel İş Güvenliği Mevzuatı kitabı, avukatlar, İSG profesyonelleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve işyeri sağlık personelleri, işveren, işveren vekilleri ve mühendisler için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Aristo Yayınevi’nden çıkarılan Güncel İş Güvenliği Mevzuatı kitabında ilgili yönetmelikler ve kanunların incelenmiş, oldukça önemli bir kaynak olarak okuyucuya sunulmuştur. İş Kanunu da içeren kitapta çalışan herkesin bilmesi ve incelemesi gereken güncel zorunluluklar mevcuttur.

Destekten Türkiye genelinde ondan daha az çalışanı bulunan tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanır. Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde çeşitli şartlar aranır.

Ondan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigorta sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilir.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6 sıdır.

Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için aylık prim ve belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi şarttır.

Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı iş yeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl boyunca yararlanamaz.

Yönetmelik kapsamında sağlanan destekle ilgili olarak gerektiğinde Bakanlık ve Kurum denetim elemanları tarafından denetim yapılır. Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Aristo Yayınevi’nden çıkan Güncel İş Güvenliği Mevzuatı kitabıyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Yorum Yap

*

Aristo YAYINEVİ Müşteri Hizmetleri 0 (212) 951 0581 Kapat