Kentsel dönüşüm nedir?

Kentsel dönüşüm nedir?  | Kanun’da (m.1), kentsel dönüşüm; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemeler yapılması olarak ifade edilmiştir.

En genel tanımıyla kentsel dönüşüm; uzun yıllarca çarpık kentleşme sebebiyle plansız ve programsız büyüyen kentlerin yapı stoklarını daha planlı hale getirerek yeniden yapmak, kentleri yeşil alanları, kültürel ve sosyal donatı alanları, teknoparkları ve bilim merkezleri ile bir şekle sokmak, ayrıca deprem, sel, toprak kayması gibi doğal afetler sebebiyle oluşabilecek büyük yıkımların neticesinden kurtarmak için yapılan bir dönüşüm olarak ifade edilebilir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73’üncü maddesinde de “Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı” başlığı altında kentsel dönüşüm kavramına yer verilmiştir. Ancak Belediye Kanunu’ndaki kentsel dönüşüm uygulamaları ile 6306 sayılı Kanun’daki kentsel dönüşüm uygulamaları, büyük ölçüde birbirinden farklıdır. Bu farklılıkların kaynağı ve belki de en önemlisi şudur: Belediye Kanunu kapsamındaki kentsel dönüşüm uygulamalarında başrol belediyeler iken 6306 sayılı Kanun kapsamındaki kentsel dönüşüm uygulamalarının başrolünü malik(ler)in üstlenmesi amaçlanmıştır. Zira Kanun ve Yönetmelik’te, kentsel dönüşüm uygulamalarının öncelikle maliklerce gerçekleştirilmesi esası getirilmiştir.

*** Bu metin, Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI, Av. Hakan TOKBAŞ, Av. Sıla SENCER ve Ali Suphi KURŞUN, ‘un Sorularla Kentsel Dönüşüm Hukuku isimli kitabından alınmıştır. Daha fazla bilgi için Sorularla Kentsel Dönüşüm Hukuku hukuk kitabını edinebilirsiniz.

Yorum Yap

*

Aristo YAYINEVİ Müşteri Hizmetleri 0 (212) 951 0581 Kapat