Sinai mülkiyet kanunu ile ilgili uluslararası anlaşmalar

Sinai mülkiyet kanunu ile ilgili uluslararası anlaşmalar

  • Markaların uluslararası tesciline ilişkin madrid anlaşması ve bu anlaşmaya ilişkin protokolün uygulanmasına dair yönetmelik………
  • Madrid protokülüne taraf olan ülkelerin listesi
  • Markaların uluslararası tescili konusundaki madrid sözleşmesi ile ilgili protokol’e katılmamız hakkında karar………………………………………
  • Paris sözleşmesi
  • Sınai mülkiyetin korunması hakkında 1983 tarihli paris sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerin listesi
  • Dünya ticaret örgütü kuruluş anlaşması
  • Fikir mülkiyeti haklarının ticari niteliklerine ilişkin anlaşma (TRIPS)
  • Nis anlaşması

 

*** Bu metin, Prof. Dr. A. Lerzan MUTLU ‘nun Sınaî Mülkiyet Kanunu isimli kitabından alınmıştır. Daha fazla bilgi için 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu, Marka – Patent – Faydalı Model – Ensdüstriyel Tasarım – Coğrafi İşaretler ve İlgili Uluslararası Mevzuat,  edinebilirsiniz.

 

Yorum Yap

*

Aristo YAYINEVİ Müşteri Hizmetleri 0 (212) 951 0581 Kapat