Kitap Detayı

Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Görüntülenme: 4.625
Yazarlar:

79,00 

Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Güncel 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bağlantılı Yönetmelikler

Yayınevi: Aristo
Basım Tarihi: 2017 Şubat
Basım Yeri: İstanbul
Kapak : Sert Kapak
Sayfa Sayısı: 824
Boyut: 14 x 21 cm.
Baskı: 1
ISBN: 9786056700071
Kavramlar : iş güvenliği, iş hukuku, iş sağlığı

 

Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bağlantılı Yönetmelikler kapsamında 6331 Sayılı Kanun ve bağlantılı 42 Mevzuat ve 2 Tebliğ toplamda 824 sayda da derlenmiş olup, özenle hazırlanmış kolay içindekiler sayfası ile Avukatlar, İSG Profesyonelleri, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri ve İşyeri Sağlık Personelleri, İşverenler, İşveren Vekilleri, Mühendisler ve  Akademisyenler için hazırlanmıştır.

Stok Kodu: 9786056700071 Kategoriler: , Etiketler: , , , , , ,
   

Açıklama

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

 

MADDE 1 –    Amaç………………………………………………………… 11

MADDE 2 –    Kapsam ve istisnalar……………………………………. 11

MADDE 3 –    Tanımlar……………………………………………………. 12

 

İKİNCİ BÖLÜM

İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

 

MADDE 4 –    İşverenin genel yükümlülüğü………………………… 14

MADDE 5 –    Risklerden korunma ilkeleri………………………….. 15

MADDE 6 –    İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri……………………. 15

MADDE 7 –    İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi 17

MADDE 8 –    İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları……….. 18

MADDE 9 –    Tehlike sınıfının belirlenmesi………………………… 20

MADDE 10 –  Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 20

MADDE 11 –  Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım          20

MADDE 12 –  Tahliye………………………………………………………. 21

MADDE 13 –  Çalışmaktan kaçınma hakkı………………………….. 21

MADDE 14 –  İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi 22

MADDE 15 –  Sağlık gözetimi……………………………………………. 23

MADDE 16 –  Çalışanların bilgilendirilmesi…………………………. 24

MADDE 17 –  Çalışanların eğitimi……………………………………… 24

MADDE 18 –  Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması         25

MADDE 19 –  Çalışanların yükümlülükleri………………………….. 26

MADDE 20 –  Çalışan temsilcisi………………………………………… 27

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konsey, Kurul ve Koordinasyon

 

MADDE 21 –  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi…………… 27

MADDE 22 –  İş sağlığı ve güvenliği kurulu…………………………. 29

MADDE 23 –  İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu………… 29

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teftiş ve İdari Yaptırımlar

 

MADDE 24 –  Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu   30

MADDE 25 –  İşin durdurulması………………………………………… 30

MADDE 25/A– Ölümlü iş kazası sebebiyle kamu ihalesinden yasaklama     32

MADDE 26 –  İdari para cezaları ve uygulanması…………………. 32

MADDE 27 –  Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet………….. 35

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Geçici Hükümler

 

MADDE 28 –  Bağımlılık yapan maddeleri kullanma yasağı…… 36

MADDE 29 –  Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi   36

MADDE 30 –  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 36

MADDE 31 –  Belgelendirme, ihtar ve iptaller……………………… 39

MADDE 32, 33, 34, 35, 36 – Değiştirilen hükümler…………. 39-40

MADDE 37 –  Yürürlükten kaldırılan hükümler……………………. 41

MADDE 39 –  Yürütme…………………………………………………….. 44

 

¨   İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik 45

¨   İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik…………………………………………………………………. 89

¨   İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik…………………………………………………………………. 99

¨   Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği. 109

¨   Tozla Mücadele Yönetmeliği……………………………………….. 137

¨   Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ………. 155

¨   İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik        161

 

¨  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ     167

¨  Büyük Endostriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik         175

¨  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik        215

¨  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği………….. 221

¨  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği…… 259

¨  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği………………………. 315

¨  İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ……………………………………………………………………………….. 339

¨  Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik   345

¨  Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 349

¨  Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik           359

¨  Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik……… 381

¨  Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik……………………………………………………………….. 387

¨  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik           407

¨  Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik……………………………………………………………………………….. 425

 

¨   Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik           437

¨   Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği……………………………………… 445

¨   Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik         451

¨   İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik……………………………………………………………………………….. 455

¨   İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik        513

¨   Sağlık Kurulları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik…………………………………………………. 529

¨   Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik……………………………………………………………………………….. 539

¨   Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik           549

¨   İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik…………… 565

¨   Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik      575

¨   Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik           605

¨   Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik       613

¨   İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Şartları Yönetmeliği 625

¨   Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik      655

 

¨   İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik………….. 663

¨  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği………… 673

¨  Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik       679

¨  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik……. 693

¨  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği……………….. 701

¨  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği… 739

¨  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik         749

¨  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 799

¨  Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliği 801

Ek bilgi

ISBN

İncelemeler

Henüz yorum yapılmadı.

“Güncel İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hoşunuza gidebilir…

Aristo YAYINEVİ Müşteri Hizmetleri 0 (212) 951 0581 Kapat