Araç Değer Kaybı Tanımı, Hesaplanması ve Tazmini

Araç değer kaybı, kaza sebebiyle onarım gören araçların ikinci el piyasa değerlerinde meydana gelen maddi kaybı ifade eder.

Aracınız kazada herhangi biz hasar görmüşse tamamen ve en düzgün şekilde tamir edilse bile araçta değer kaybı oluşur. Bu noktada önemli olan  hasar gören bölgenin hiç onarım görmemiş ya da benzer nitelikte bir onarım görmemiş olmasıdır.

Araç değer kaybı tazminatından kazada kusurlu bulunan tarafın araç sahibi, sürücüsü ve trafik sigortası müteselsil ve müştereken sorumludur.

ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL HESAPLANIR?

Araç değer kaybı hesaplamasında hasar gören aracın;

* Hasar geçmişi ve niteliği

* Kilometresi

* Marka ve model bilgisi

* Üretim yılı

*Trafiğe çıkış tarihi

* Pazar değeri

Ve bunlar gibi birçok faktör dikkate alınarak hesaplanır.

Araç sahibinin yaptırmış olduğu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Kasko) ile sigorta şirketi aracın kazaya uğraması durumunda onarım hizmetlerini karşılamaktadır.

Ancak çoğu zaman kazaya karışan aracın değer kaybı Kasko kapsamında tazmin edilmemektedir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunun 61-62. Maddelerinde düzenlenen müteselsil sorumluluk, 163. Maddesiyle düzenlenen Dış ilişkide borçluların sorumluluğu hükümleri ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun zarar verenlerin birden fazla olması başlıklı düzenlemesi uyarınca sigorta şirketleri araç değer kaybından ortaklaşa ve müteselsilen sorumludur.

Bu kapsamda aracın kazaya uğraması durumunda belli şartların varlığı halinde araç değer kaybının kazaya asli kusuru ile sebep olan taraf sigorta şirketinden alınması mümkündür.

Kara araçları branşında ruhsat sahibi sigorta eksperlerinden alacağınız araç değer kaybı ekspertiz raporu ile sorumlulardan herhangi birine ya da tümüne birden dava açabilirsiniz.

Ayrıca sigorta şirketlerine karşı açılacak davalar için araç değer kaybı ekspertiz raporu ile Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurarak araç değer kaybı tazminatını tahsil edebilirsiniz.

Araç değer kaybı davalarında zaman aşımı süresi 2 yıldır. Zamanaşımı süresi kaza tarihinden itibaren başlar. Son iki yıl içinde kaza yapmışsanız araç değer kaybınızı talep edebilirsiniz.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi E. 2014/15955 K. 2014/13034 T. 30.9.2014

“…Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda, Adli Tıp Kurumu araçta oluşan hasar bedeli olan 2030,00.-TL’ye göre değer kaybını 600,00.-TL belirtilmiştir. Oysa ki, davaya konu araçta kaza tarihinden önce herhangi bir hasar yok ise: aracın kazasız piyasa rayici belirlenip buna göre hasarlı hali arasındaki fark değer kaybı kabul edilmelidir.

Davacıya ait araçta meydana gelen gerçek zararın belirlenmesi için mahkemece yapılacak iş, aracın kaza tarihindeki hasarsız piyasa değeri ve hasarlı haldeki piyasa değeri arasındaki farkı belirlemek için İTÜ’den seçilecek konusunda uzman bilirkişiden ayrıntılı denetime açık ve gerekçeli rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik incelemeyle hüküm kurulması doğru görülmemiştir…”

Aristo Yayınevin’nden çıkan Otomotiv Hukuku kitabı sayesinde araç satışı, değer tespiti, araç kredisi gibi bir çok konuda da bilgi edinebilirsiniz. Kitap hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum Yap

*

Aristo YAYINEVİ Müşteri Hizmetleri 0 (212) 951 0581 Kapat