Devre Tatil Sözleşmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Devre tatil sözleşmesi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 50. maddesinin ilk fıkrasında, “Bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşmeler” olarak tanımlanmıştır.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 50. maddesindeki düzenlemenin temelini 14/01/2009 tarihli 2008/122/AT sayılı Devre Tatil, Uzun Süreli Tatil Ürünü, Yeniden Satım ve Değişim Sözleşmelerinin Belirli Yönleri Açısından Tüketicinin Korunması Hakkında Avrupa Konseyi Yönergesi oluşturmaktadır.

Devre tatil sözleşmesi ile sağlayıcı tüketiciye bir yıldan daha uzun bir süre zarfında birden fazla dönem için en az bir gecelik konaklama imkânı sağlamak, tüketicinin kararlaştırılan dönem ve süre zarfında tatil konusu maldan yararlanılmasını temin etmekle yükümlüdür.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 50. Maddesinin 4. Fıkrasında devre tatil, uzun süreli tatil, değişim sözleşmeleri ile satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu yeniden satış sözleşmelerinde tüketicilere sözleşmelerin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmesi zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Devre tatil sözleşmesi ön bilgilendirme formunda yer alan bilgiler daha sonra sözleşmede de yer alacağından bu sayede tüketicinin akdedeceği sözleşmenin içeriği, cayma hakkının varlığı, kullanımı ve sonuçları hakkında önceden bilgilendirilmesi sağlanmış olmaktadır.

Ön bilgilendirme formunun, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenmesi zorunludur.

Yönetmeliğin ekinde, devre tatil sözleşmelerine ilişkin ön bilgilendirme formu ek-1, uzun süreli tatil sözleşmelerine ilişkin form ek-2, yeniden satış sözleşmelerine ilişkin form ek-3, değişim sözleşmelerine ilişkin ön bilgilendirme ek-4 ve ön ödemeli devre tatil sözleşmelerine ilişkin ön bilgilendirme ek-5 olarak düzenlenmiştir.

Devre tatil sözleşmesi tüketicinin kendi el yazısı ile yazılmalıdır ve tüketiciye bir örnek verilmelidir. Cayma hakkının noterlikle aracılığı ile yönetilmesi gerekiyor, eğer tatil hakkınızı geçtiyse ve paranızı iade almak istiyorsanız Yargıtay bunu kabul edebiliyor, ancak bununla ilgili kanuni bir düzenleme yok.

Değişim için de değişim sözleşmesi imzalanması gerekiyor ya da sözleşmenin içinde bunun için ayrı bir madde olarak yer almalı.

Daha detaylı bilgiye Aristo Yayınevi’nden çıkan Konut Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları kitabından ulaşabilirsiniz.

Yorum Yap

*

Aristo YAYINEVİ Müşteri Hizmetleri 0 (212) 951 0581 Kapat