İŞ KANUNU UYGULAMASINDA “İŞYERİ” KAVRAMI

İŞ KANUNU UYGULAMASINDA “İŞYERİ” KAVRAMI | 1475 sayılı İş Kanununun “Tarifler” başlıklı 1.Maddesinde işyeri; işin yapıldığı yer olarak tanımlanmıştır. 4857 sayılı İş Kanununda ise İşyeri; İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim olarak tanımlanmıştır. Bu Kanunla “İşyeri” tanımı; teknik bir amaca, diğer bir deyişle mal veya hizmet üretimine yönelik ve değişik unsurlardan meydana gelen bir birim olduğu belirtilmek suretiyle verilmiştir.

İşyerinin sınırlarının belirlenmesinde “işyerine bağlı yerler” ile eklentiler ve araçların bu birim kapsamında oldukları, önceki hükümden farklı bir ölçüt aranmamış olmakla beraber; özellikle bir işyerinin mal veya hizmet üretimi için ayrı bir alanı da kullanması halinde bunların tek işyeri mi, yoksa birbirinden bağımsız işyerleri mi sayılacağı konusunda “amaçta birlik”, aynı teknik amaca bağlı olarak üretimde bulunma, nitelik yönünde bağlılık ile “yönetimde birlik”, aynı yönetim altında örgütlenmiş olma şartları gerek yargı kararları ve gerek doktrindeki görüşlere paralel şekilde düzenlenmiştir.

Güncel İŞ KANUNU

Diğer yandan teknolojik ve ekonomik gelişmeler bir işyeri çerçevesinde mal ve hizmet üretimi, pazarlama ve müşterilere sunulması yönünden çok yönlü ve yapısal değişiklikleri beraberinde getirmiş, bir işyerinin amacının gerçekleştirilmesinde işlerin görülmesi işyerinin kurulu bulunduğu “yerin” dışına taşmış, işveren, kurulan “iş organizasyonu” işçinin evine, bağımsız bir işyeri niteliğinde olmayan irtibat bürolarına veya yurt genelinde (ilaç fabrikası satış elemanları gibi) veya ilin içinde (beyaz eşya bakım ve onarım işlerinde çalışanlar gibi) işlerin yürütüldüğü bir örgütlenmeye kadar genişletmek gereksinimini duymuştur. Bu olgular dikkate alınarak ve Avrupa Birliğine üye devletlerdeki değerlendirme ve kavramsal gelişmeler göz önünde tutularak ayrıca işyerinin, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütün olduğu hükmüne de yer verilmiştir.

*** Bu metin, ÇSGB / SGK Başmüfettişi; İş ve Sosyal Güvenlik BAŞUZMANI,A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İsa KARAKAŞ‘ın İş Kanunu Uygulaması İhtilafları ve Çözümü isimli kitabından alınmıştır. Daha fazla bilgi için İş Kanunu Uygulaması İhtilafları ve Çözümü hukuk kitabını edinebilirsiniz.

  1. IDeals Cevapla

    Bu makale bana çok yardımcı oluyor! Bunu beğendim! Teşekkürler sevgili arkadaşım.

Yorum Yap

*

Aristo YAYINEVİ Müşteri Hizmetleri 0 (212) 951 0581 Kapat