Tüketici Kredisi Sözleşmeleri

Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüketiciye, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi ifade etmektedir.

Kredi kartlarına ilişkin sözleşmeler, ödemenin üç aydan daha uzun süre faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ertelenmesi veya taksitle ödeme imkanı sağlamaları halinde tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirilecektir.

Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmakla zorunlu kılınmıştır. Bu düzenleme ile tüketicilerin yine yoğun şikâyetlerine konu olan kart aidatı problemi çözüme kavuşturulmuştur. Bundan böyle kart çıkaran kuruluşlar tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunmakla yükümlü olacaktır. Dolayısıyla burada tercih tüketiciye bırakılmıştır. Tüketici ücretsiz kartı veya farklı özellikler ve avantajlar sağlayan ücretli kartı tercih etmekte serbest olacaktır. Ancak, bankalar ücretsiz kartlara da bir takım ilave özellikler ekleyebileceklerdir.

Kredi sözleşmesinin kurulmasından makul bir süre önce, sözleşme öncesi bilgi formunun tüketiciye verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Tüketiciye ilk defa, tüketici kredisi sözleşmesinden herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 14 gün içinde cayma hakkı tanınmıştır.
Belirli süreli kredi sözleşmesi şartlarının, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

4077 sayılı Kanunda da bulunan “Tüketicinin, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesi veya kredi borcunun tamamını erken ödemesi durumunda; kredi vereninin gerekli indirimi yapmasına ilişkin hüküm aynen korunmuş olup, tasarıda yer alan erken ödeme tazminatına ilişkin fıkra, TBMM Genel Kurulu’nda verilen önerge ile kanundan çıkarılmıştır. Böylece mevcut düzenlemede olduğu gibi, tüketici kredilerinin erken ödenmesinde herhangi bir tazminat ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi halinde; muaccel kılınan taksitlerin hesaplanmasında erken ödeme tazminatı dışında faiz, komisyon ve benzeri masrafların dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir.

Tüketicinin açık talebi olmaksızın krediyle ilgili sigorta yaptırılması yasaklanmış, tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde ise istediği sigorta şirketi ile imzaladığı poliçenin kredi veren tarafından kabul edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Uygulamada tüketiciler, kredi kullanmaları durumunda aynı bankanın iştiraki olan sigorta şirketinden sigorta yaptırılmaya zorlanmaktadır. Yeni düzenlemeyle bu problem de ortadan kaldırılmakta ve tüketicinin açık talebi olmaksızın krediyle ilgili sigorta yaptırılması yasaklanmakta, tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde ise istediği sigorta şirketi ile imzaladığı poliçenin, banka tarafından kabul edilmesi zorunlu hale getirilmektedir.
Bankaların, kredinin ödenmesi için açılan hesaplardan, sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda tüketicilerden bir ücret ya da masraf talep etmesi yasaklanmıştır. Diğer taraftan bu hesabın, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanması zorunlu tutulmuştur.

Tüketicinin açık talimatı olmadan bankaların, kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapamayacağı düzenlenmiştir.

Konu hakkında hazırlanacak ikincil mevzuatla; kapsam dışı sözleşmeler, belirli ve belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde ön bilgilendirme yükümlülüğü, sözleşmenin şekli ve zorunlu içeriği, bağlı kredi, taksitli nakit avans kredisi, cayma hakkı, erken ödeme, temerrüt, sözleşmenin feshi, sözleşmenin devri, faiz oranı ve uygulanmasına ilişkin hususların ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi öngörülmüştür.

*** Bu metin, Tüketici Hukuku Enstitüsü’nün Sektörel Tüketici Hukuku Külliyatı, Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları – 2. Baskı isimli kitabından alınmıştır. Daha fazla bilgi için Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları – 2. Baskı hukuk kitabını edinebilirsiniz.

Yorum Yap

*

Aristo YAYINEVİ Müşteri Hizmetleri 0 (212) 951 0581 Kapat